Announcement for the 14th Estonian Ecology Conference “Estonian Landscapes 100” (Eesti keel)

On April 22nd, 2022, the XIV. Estonian Ecology Conference takes place in Tartu (Tartu Ülikooli Oecologicumi õppehoones Liivi tn. 2). This traditional Estonian event will be held in Estonian language, except two English presentations. Additional poster presentations are warmly welcome, please contact the organisers below for further details.

https://omi.ut.ee/et/sisu/xiv-eesti-okoloogiakonverents-eesti-maastikud-100

— Eesti keel —

Käes on jälle aeg Eesti ökoloogiakonverentsi korraldamiseks. See Eesti ökolooge ja ökoloogiliste uuringute ning nende rakendusega seotud spetsialiste ühendav foorum on toimunud iga 3-5 aasta tagant juba alates 1978. aastast. Enamiku konverentside organiseerijaks on olnud Eesti Looduseuurijate Seltsi egiidi all toimiv Eesti Ökoloogiakogu, mis ühendab Eesti erinevate kõrgkoolide teadlasi.  Kõigil konverentsidel on olnud mingi kandev teema, kuid alati on ettekanded katnud peamisi ökoloogia valdkondi ja käsitlenud erinevaid ökosüsteeme nii maismaal kui ka mageveekogudes ja meres. Tänavu on kandvaks teemaks “Eesti maastikud 100”. See on ajendatud faktist, et 1922.a. aastal avaldas Eesti geograafia üks rajajatest Johannes Gabriel Granö artikli “Eesti maastikulised üksused”, mida võiks pidada teadusliku maastiku-käsitluse alguseks Eestis. Konverentsi ajaks valmib Regios selle artikli uuendatud trükk. Maastiku mõiste on sedavõrd lai, et konverentsi ettekandjate hulgas on väga erinevate ökoloogiaga tegelevate suundade esindajad.

Lisaks 12-le suulisele ettekandele on oodatud ka stendiettekannete esitamine.

Kontakt: ulo.mander(at)ut.ee,  reti.ranniku(at)ut.ee

— English —

This forum uniting Estonian ecologists and specialists in ecological research has taken place every 3-5 years since 1978. The conferences have been organized by the Estonian Ecological Council, a sub-organisation of the Estonian Naturalists’ Society. This year the main theme of the conference is “Estonian Landscapes 100”.  This is motivated by the fact that in 1922. Johannes Gabriel Granö, professor of geography at the University of Tartu, published an article entitled “Estonian Landscape Units”, which marks the beginning of a scientific approach to the landscape in Estonia.

The conference program includes 12 presentations from representatives of various branches of ecological research. In addition we also expect poster presentations.

Advertisement
This entry was posted in Event and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s